De VvE beheerder voor Drenthe, Groningen en Overijssel
Complexbeheergroep. Informatie . Werkzaamheden . Uw VvE Online. Contact. Complexbeheergroep. Informatie . Werkzaamheden . Uw VvE Online. Contact. Contact Nuttige links

Complex VvE Beheer

Dhr. G. Hagen

Planetenlaan 178

9405 PD Assen

Tel. 0592 - 85 13 82

e-mail: info@complexvvebeheer.nl

website: www.complexvvebeheer.nl

Beheer & Advies HJ Roze

Dhr. H.J. Roze

Blankenstein 550-c

7943 PA  MEPPEL

Tel. 0522 - 44 14 18

e-mail: Rozebeheer@planet.nl

ComplexWonen VvE beheer

Dhr. M.W. Postma

Kambalahout 13

9408 DS Assen

Tel. 0592 - 86 04 72

e-mail: info@complexwonen.nl

website: www.complexwonen.nl

TrustMark VvE beheer

Dhr. M. Spelbrink

Postbus 40100

8004 DC  Zwolle

Tel. 038 - 423 04 32

e-mail: mark@trustmarkvve.nl

Website: www.trustmarkvve.nl

www.vvebelang.nl

Een organisatie gespecialiseerd in voorlichting en ondersteuning van verenigingen van eigenaars, een steunpunt voor vragen en problemen van aangesloten leden.

www.vrom.nl

Website van het Ministerie van  Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

www.rijssenbeek.nl

Advocatenkantoor gespecialiseerd juridische  VvE aangelegenheden

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen dan mag u ons mailen of contact opnemen met een beheerder

www.corocor.nl

Website van de calamiteiten organisatie.